Emperyalizm ve Siyasal İslam Arasında Türkiye

  • TÜR: Politika
  • ISBN: 9789944490511
  • 431 Sayfa
  • Yayınevi: Siyah Beyaz
  • Kapitalizmle, emperyalizm üzerinden mücadele etmek, bugün özellikle, krizin derinleştirdiği noktada önem kazanıyor. Çünkü krizler emperyalist saldırıların da en yoğunlaştığı, büyük güçler arasında, dünya kaynaklarının ve pazarlarının yeniden paylaşımı için rekabetin yoğunlaştığı, savaşlara yol açmaya başladığı dönemlerdir. İnsanlık açısından maliyeti en yüksek dönemler... Siyasal İslam'a gelince o bugün, böyle bir dönemde, emperyalizmin, ülkemizde ve bölgemizde var oluşunun en kristalleşmiş, en yoğun biçimlerini temsil ediyor. Diğer bir deyişle emperyalizmin politikaları, günümüzde ülkemizde ve bölgemizde, siyasal İslam'ın ılımlı denen kanadı dolayımından geçerek siyasete tercüme edilen uygulamalara dönüşüyor. Bu uygulamaları kabaca iki başlık altında toplamak olanaklı. Birincisi ülke kaynaklarının işgücünün meyvelerinin uluslararası mali sermayenin kullanımına açılması, gelecek nesillerin refahının şimdiden talan edilmesi. İkincisi bu talanı kolaylaştıracak ve koruyacak siyasi ve ideolojik biçimlerin, kapitalizm, emperyalizm, sınıfsal sömürcü gibi kavramları düşünsel sistemlerden çıkaran, otokratik yöntemleri kolayca 'yüce' aracığıyla meşruşaştırabilen siyasal İslam yoluyla egemen kılınması.

    Reklamlar