İnsanların Dünyası

Orjinal isim: La Terre des Hommes
  • TÜR: Edebiyat (Roman - Öykü) Çeviri
  • ISBN: 9789755103211
  • 1 Sayfa
  • Yayınevi: Can Yayınları
  • Birkaç öge: yel, kum, su, toprak, yıldızla; birkaç insan: Guillaument, Mermoz, Prevot, yüzbaşı Bonnafous, yaşlı tutsak Bark; bir araç: henüz emekleme evresinde bulunan uçaklar; bir de olguları ve nesneleri özünden kavrar gibi görünen, yalın, duru bir dil. İnsanların Dünyası'ında bu ögeler aracılığıyla, Antonie de Saint-Exupery, dünyamızı ve çağımızı sorgular; bu ögeler aracılığıyla insan için insanın ve dünyanın anlamını belirlemeye çalışır. Çok da güzel başarır bunu; dünyanın zenginliğini ve yoksulluğunu, insanın soyluluğunu ve düşkünlüğünü pek az yapıt İnsanların Dünyası gibi derinden sezdirir.

    Reklamlar